Zásady ochrany osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Beru na vědomí, že v rámci zprostředkování zaměstnání mohou společnost KEEP-IN-TOUCH s.r.o., , se sídlem Havířově, Aloise Jiráska 1525/3, Podlesí, 736 01, IČO: 07140151, DIČ: CZ 07140151 (dále též „zprostředkovatel“) jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“), resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) zpracovávat mé osobní údaje, které jim dobrovolně poskytnu za účelem zprostředkování zaměstnání, včetně prezentace údajů potenciálním zaměstnavatelům a využíváním mého elektronického kontaktu (tj. především mé e-mailové adresy) za účelem poskytnutí pracovních nabídek mé osobě.

2. Zprostředkovatelé zpracovávají údaje, které jim poskytnu, taktéž v rámci plnění svých zákonných povinností, zejména zákona č. 435/2004 , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

3. Osobní údaje zpracovávané dle předchozího odstavce zahrnují údaje, které poskytnu prostřednictvím životopisu či v rámci vzájemné komunikace mezi mnou a zprostředkovateli, případně další údaje, které vzniknou z jejich vlastní činnosti na základě mého jednání.

Osobními údaji ve výše uvedeném smyslu se rozumí dále zejména osobní údaje (včetně fotografie vložené v životopise) a informace týkající se mé osoby (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, občanství, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou životopisu včetně jeho elektronické podoby nebo při osobním či telefonickém pohovoru o mé osobě). Potvrzuji pravdivost všech údajů, které jsem sdělil(a) nebo jinak poskytl(a).

4. Poskytnutí veškerých údajů je zcela dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů souvisejících se zprostředkováním zaměstnání může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti zajistit zprostředkování zaměstnání zprostředkovateli.

5. Beru rovněž na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně, a to prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam mi bude poskytnut na vyžádání.

6. Dále beru na vědomí, že mé osobní údaje budou předány třetím osobám – potenciálním zaměstnavatelům, kteří mé osobní údaje mohou dále zpracovávat, jakožto další správci, za účelem možnosti učinění nabídky k uzavření pracovního poměru.

7. Osobní údaje, které poskytnu, budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování těchto osobních údajů (tj. po dobu pěti (5) let) či do písemného odvolání tohoto souhlasu mou osobou: odhlasit@adept-service.cz)

8. Byl(a) jsem poučen(a) o mém právu na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, právu vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů, jakož i právu na přenositelnost mých osobních údajů, jež mohu uplatnit. Také jsem byl(a) poučen(a) o mém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. S podrobnostmi způsobu uplatnění těchto mých práv, stejně jako s ostatními podrobnostmi týkající se zpracování mých osobních údajů zprostředkovateli, jsem se seznámil(a) v Zásadách zpracování osobních údajů.
Nad rámec osobních údajů v bodě 1., jež jsou zprostředkovateli zpracovány z právního titulu uvedeného pod písm. a) bodu 1., uděluji zatrhnutím příslušného pole u každého ze souhlasů souhlas k tomu, aby mé osobní údaje a veškeré další informace týkající se mé osoby, které jsem sdělil(a) nebo sdělím zprostředkovatelům, byly použity, v případě, že nedojde k uzavření pracovní smlouvy s původním potencionálním zaměstnavatelem, k aktivnímu oslovení zprostředkovatelem v případě jiné adekvátní nabídky zaměstnání.

Souhlas č. 1: Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely marketingu a rovněž souhlasím se zasíláním obchodních sdělení (i s využitím elektronických kontaktů) každým ze zprostředkovatelů.

Souhlas č. 2: Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, resp. jejich statistických vyhodnocováním za účelem zlepšování služeb poskytovaných každým ze zprostředkovatelů.

(odmítnutí udělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na zprostředkování zaměstnání)